Hodruša-Hámre, Sklené Teplice, novodobý hrad Marcus

Za pokladmi podzemiaHodruša, za liečivou vodou v Sklených Tepliciach a za krásou prírody

Hodruša je známa ako obec s bohatou baníckou históriou. A práve tu vstúpime do podzemia. Nevšedná prehliadka Bane Starovšechsvätých nám dovolí nazrieť do útrob zeme a poodhalí nám aj kúsok z histórie baníctva.  A potom, už opäť na zemskom povrchu, si pozrieme bohatú expozíciu minerálov.

Sklené Teplice sú známe najmä vďaka termálnym prameňom, ktoré napájajú miestne liečebné kúpele, ako aj letné kúpalisko. Prejdeme okolo turistickej atrakcie – travertínových vodopádov – do centrálnej časti malých, ale malebných kúpeľov. V kúpeľnom parčíku nájdeme okrem iného aj kaviareň s možnosťou vonkajšieho posedenia. Naskytne sa nám aj šanca (treba vopred požiadať o rezerváciu v prihláške na výlet) absolvovať unikátny jaskynný kúpeľ, tzv. „Parenicu“ – vrelo odporúčame; je to naozaj jedinečný zážitok. Čas v Sklených Tepliciach je možné stráviť tiež na tamojšom letnom kúpalisku (rezervácia nie je potrebná).

Sklené Teplice

Zo Sklených Teplíc sa odvezieme do obce Repište a tu si, počas prechádzky k novodobému hradu Marcus, užijeme prírodu plným priehrštím.  Hrad dal postaviť istý bratislavský podnikateľ pre svojho syna Marcusa ako repliku stredovekého hradu.

Vstupy+: Prehliadka Bane Starovšechsvätých v Hodruši Hámre a priľahlej expozície minerálov: jednotne € 11,-; unikátny jaskynný kúpeľ „Parenica“ (trvanie cca 40 minút v rámci pobytu v odpočinkovej miestnosti): jednotne € 8,Hrad Marcus – zdarma. vstupné sa vyberá v autobuse cestou na výlet

Obtiažnosť: ľahká (v programe je ľahká turistika – vhodné aj pre deti a seniorov bez pohybových obmedzení). Obed: možnosť občerstvenia v Sklených Tepliciach

7:00 – odchod od budovy Istropolisu, 7:10 – odchod z Hlavnej stanice v Bratislave
do 19:20 – príchod na Hlavnú železničnú stanicu, do 19:30 – príchod k budove Istropolisu

Termín: 25. 7. 2021. Cena: €  37 /os. (zahŕňa dopravu a sprievodcu). Vyhradené miesto v autobuse +5€

Číslo výletu: 121306 (VS)

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov.

CK si vyhradzuje zmenu časového plánu a v odôvodnených prípadoch tiež úpravu programu