Čičmany, Rajecká Lesná a Rajecké Teplice

Odchod ráno z Bratislavy do jednej z najmalebnejších slovenských obcí Čičmany s nádhernou krajkovou ornamentálnou architektúrou. V rázovitej obci, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, spravuje Považské múzeum dve drevenice – Radenov dom a Dom č. 42. V oboch sa nachádzajú expozície sprítomňujúce život našich predkov, ktorý mal v Čičmanoch svoje jedinečné špecifiká neopakovateľné nikde vo svete. Prehliadka dedinky a návšteva múzea.

Následne  presun do Rajeckej Lesnej, kde si prezrieme baziliku a Slovenský Betlehem. Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Spolu je tu rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje.

Pokračovanie do Rajeckých Teplíc, prechádzka centrom s kúpeľnými hotelmi a parkom, navštívime rodný dom Jozefa Gabčíka a spoznáme známy symbol Poluvsiansku skalnú ihlu. Návrat okolo Lietavského hradu a Žiliny späť do Bratislavy.

ČASOVÝ PLÁN a CENA
8,00 – odchod z Bratislavy, Trnavské mýto, Istropolis , cca 19,00 – návrat do Bratislavy

V cene 25 € je zahrnuté: autobusová doprava, sprievodca, poistenie CK proti úpadku

V cene nie je zahrnuté:  vstupy