Lednicko – Valtický areál (Lednice)

Jedinečný Lednicko – Valtický areál, zaberajúci rozlohu okolo 280 km2, je považovaný za najrozsiahlejší komponovaný krajinný celok v Európe, ba možno i na svete. Nenadarmo bol v roku 1996 zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Lednicko-Valtický areál založil rod Lichtenštajnovcov, ktorý do výstavby a zveľaďovania areálu investoval nemalé bohatstvo.

https://www.zamek-lednice.com/cs

Najskôr sa zastavíme v Břeclavi, v Lichtenštajnskom dome. Práve tam sa dozvieme mnoho o rode Lichtenštajnovcov a uzrieme aj miniatúry stavieb, ktoré neskôr uvidíme „naživo“.

A potom sa už prejdeme po reprezentačných sálach Lednického zámku. Po prehliadke sa vydáme prekrásnym zámockým parkom smerom k Minaretu. Skôr než vystúpime na jeho vyhliadkovú plošinu, čaká nás prehliadka novej, očarujúcej expozície „Sály minaretu“.

V prístavisku pri Minarete nastúpime na loď, ktorá nás odvezie až k Janhradu. Počas  približne 40 minútovej plavby budeme môcť sledovať zaujímavú prírodu v okolí ramien rieky Dyje. Po vylodení absolvujeme prehliadku Janhradu, romantickej stavby, napodobňujúcej hradnú zrúcaninu. Výlet zakončíme jazdou na koči s konským záprahom, ktorý nás zámockým areálom odvezie naspäť k Lednickému zámku.

Vstupy: Lichtenštajnský domKČ 50,-/dôchodca KČ 25,-; Zámok Lednice: KČ 210,-/dôchodca, dieťa: KČ 170,-; Sály minaretu: : KČ 150,- / dôchodca KČ 120,-; Minaret vyhliadka:  KČ 80,- / dôchodca KČ 60,-; Plavba na Janhrad: jednotne KČ 180,-; Prehliadka Janhradu:  KČ 80,-/ dôchodca KČ 60,-; jazda kočom od Janhradu: jednotne KČ 150,-; vstupné sa vyberá v autobuse cestou na výlet v českých korunách

Obtiažnosť: ľahká (vhodné aj pre deti a seniorov)

Obed: možnosť rýchleho občerstvenia v Ledniciach (pri zámku, minarete alebo Janhrade)

7:00 – odchod od budovy Istropolisu. 7:10 – odchod z Hlavnej stanice

do 19:20 – príchod na Hlavnú stanicu, do 19:30 – príchod k budove Istropolis

CA si vyhradzuje zmenu časového plánu a v odôvodnených prípadoch tiež úpravu programu

Lednice

Termín:14.8. 2021 (sobota), Cena: €  33,- /osoba (zahŕňa dopravu a sprievodcu). Vyhradené miesto v autobuse +5€

Číslo výletu: 121303 (VS)

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov