Lednicko – Valtický areál (Valtice)

Jedinečný Lednicko – Valtický areál, zaberajúci rozlohu okolo 280 km2, je považovaný za najrozsiahlejší komponovaný krajinný celok v Európe, ba možno i na svete. Nenadarmo bol v roku 1996 zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Založil ho rod Lichtenštajnovcov, ktorý do výstavby a zveľaďovania areálu investoval nemalé bohatstvo. Na tomto výlete sa zameriame na Valtice

Dianin chrám

Rendezvous (alebo Dianin chrám) nájdeme len pár kilometrov od Valtíc. Lovecký zámoček, zasvätený patrónke lovu Diane, už na prvý pohľad zaujme netradičnou podobou rímskeho víťazného oblúku.

Noblesa Valtického zámku si nás podmaní počas prehliadky jeho reprezentačných miestností. A nádherná záhrada s mnohými príťažlivými architektonickými prvkami, ktorá ho obklopuje, priam pozýva na príjemnú prechádzku. V Bylinkovej záhrade sa zasa budeme mať možnosť zoznámiť s vyše 200 druhmi liečivých a úžitkových byliniek.

Bolo by hriechom zavítať do Valtíc a nenavštíviť pritom aspoň jednu vinnú pivnicu. My pôjdeme priamo do tej zámockej, kde si okrem prehliadky jej podzemných priestorov vychutnáme aj 5 vzoriek lahodného vína.

Na záver výletu sa zastavíme pri Kolonáde na Reistné a nazrieme ešte do zámočku – letohrádku Belveder, ktorého interiér sa pre verejnosť otvoril len nedávno, v júni tohto roku.

Vstupy: Rendezvous (Dianin chrám):  dospelá osoba: KČ 70,-/dôchodca KČ 60,-; Zámok Valtice: dospelá osoba KČ 200,-/dôchodca, dieťa: KČ 160,-; Bylinková záhrada: dospelá osoba: KČ 60,- / dôchodca KČ 40,-; Zámocká vinná pivnica s degustáciou: jednotne KČ 100,; Kolonáda na Reistně: jednotne KČ 30,-; Letohrádok Belveder: zdarma. Vstupné sa vyberá v autobuse cestou na výlet v českých korunách

Obtiažnosť: ľahká (vhodné aj pre deti a seniorov)

Obed: čas na obed v programe nie je vyhradený,  jedlo a pitie preto odporúčame zobrať so sebou (počas výletu budú ale možnosti drobného a rýchleho občerstvenia)

7:00 – odchod od budovy Istropolisu. 7:10 – odchod z Hlavnej stanice

do 19:50 – príchod na Hlavnú stanicu, do 20:00 – príchod k budove Istropolis

CA si vyhradzuje zmenu časového plánu a v odôvodnených prípadoch tiež úpravu programu

Termín: 15.8. 2021 (nedeľa), Cena: €  34,- /osoba.

Vyhradené miesto v autobuse +5€