Prihláška

Napíšte názov zájazdu:Mám záujem o inú službu:

Účastník č.1

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Dátum narodenia:

Číslo cest. dokladu:

Platnosť cest. dokladu:

Telefón:

Email:

Mám záujem o komplexné cestovné poistenie (Európska Cestovná Poisťovňa, 2,20€/os./deň, resp. 2,60€/os./deň osoba nad 70r.)

1-posteľová izba
Mám záujem o 1 posteľovú izbu za príplatokMám záujem o doobsadenie izby

Účastník č.2

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Dátum narodenia:

Číslo cest. dokladu:

Platnosť cest. dokladu:

Telefón:

Email:

Mám záujem o komplexné cestovné poistenie (Európska Cestovná Poisťovňa, 2,20€/os./deň, resp. 2,60€/os./deň osoba nad 70r.)

Účastník č.3

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Dátum narodenia:

Číslo cest. dokladu:

Platnosť cest. dokladu:

Telefón:

Email:

Mám záujem o komplexné cestovné poistenie (Európska Cestovná Poisťovňa, 2,20€/os./deň, resp. 2,60€/os./deň osoba nad 70r.)

Miesto na Vaše poznámky:

Prečítal som si všeobecné zmluvné podmienky
Prečítal som si Informácie o poistení
     „Súhlasím s“ využitím údajov na marketingové účely      Áno      Nie

* Prihláška sa stáva záväznou až po potvrdení cestovnou kanceláriou a zaplatení požadovanej zálohy.