Smolenický zámok – Driny – Horné Orešany

Program:

8,00 – odchod od Istropolisu v Bratislave

10,00 – 11,00 – prehliadka Smolenického zámku. Jednou z najväčších turistických  atrakcií východného úpätia Malých Karpát je „rozprávkový“ Smolenický zámok. Zámok postavili podľa vzoru stredofrancúzskych zámkov na mieste hradu zo 14. storočia, ktorý slúžil na ochranu pohraničných malokarpatských priesmykov. Dominuje mu mohutná veža s vyhliadkovou terasou. Strmé strechy, veže, opevnené nádvorie s kaplnkou a baštami a upravená zeleň vytvárajú osobité čaro rozprávkových predstáv.

13,00 – 14,00 – prehliadka jaskyne Driny. Podzemná perla Malých Karpát – Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Nachádzame tu kvapľové záclony so zaujímavým zúbkovým lemovaním, pagodovité stalgmity a rôzne formy stalaktitov, či sintrové jazierka. Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal pomenovanie Slonie uši.
Prehliadkový okruh má v súčasnosti dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Teplota vzduchu je 7,1 až 7,8 °C.

15,00 – 18,00 – návšteva ekofarmy v Horných Orešanoch s ukážkami tradičnej výroby syra, pečenia chleba, ako i kováčskeho a rezbárskeho remesla (s možnosťou vyskúšať si výrobu syra i pečenie chleba) 

19,00 – príchod k Istropolisu v Bratislave