Strážnice, Skalica a Baťov kanál

Dnes sa budeme potulovať na slovensko-moravskej hranici, dozvieme sa a uvidíme veľa, budeme sa plaviť po Baťovom kanáli, navštívime Strážnice a ochutnáme trdelník a vínko -Skalický rubín

Odchod zo Slovenska 7,30, prvá zastávka bude cca po 2 hodinách jazdy už na českej strane v Kuželove pri veternom mlyne. Pamiatkovo chránený veterný mlyn holandského typu z roku 1842 patrí medzi najlepšie zachované mlyny v Českej republike. Nachádza sa tu expozícia mlynárstva a tradičného poľnohospodárstva, v priľahlej stavbe je ukážka dobového obydlia a hospodárstva v oblasti Horňácko.

Pokračujeme do Strážnice, mestečko je známe svojimi folklórnymi festivalmi, je to čosi ako slovenská Východná – privítajú nás Veselská a Skalická brána, ktoré sú zvyškami dvoch najväčších brán s bastiónmi so strelnicami a pôvodne padajúcimi mostmi. Boli súčasťou mohutného opevnenia mesta Strážnice zo 16. storočia. Toto opevnenie sa skladalo z vodných priekop, valov, drevených palisád, kamenných stien a piatich brán. Z autobusu sa pozrieme na Strážnický zámok, pôvodne vodný hrad, založený v 2. polovici 13. storočia aby plnil strážnu funkciu. K poslednej prestavbe došlo v 19. storočí, kedy získal svoju súčasnú novorenesančnú podobu s klasicistickými prvkami. Zámok je obklopený anglickým parkom so vzácnou platanovou alejou.

Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy

Potom už navštívime skanzen – Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy. Nájdeme tu viac ako 60 vybraných objektov ukazujúcich nám spôsob života a bývania na dedine v 1. polovici 20. storočia, unikátnu ukážku vinohradníckych stavieb, kováčsku dielňu, tkáčsku dielňu i technické vodné stavby. Nechýba ani domec prisťahovalcov zo Slovenska.

A už nás čaká 45min. plavba Baťovým kanálom zo Strážnice.
Vodnú cestu vybudovali v pred druhou svetovou vojnou a jej účelom bolo uľahčiť prepravu hnedého uhlia päťdesiat kilometrov na sever do elektrárne v Otrokoviciach. Vodná cesta slúžila na tento účel aj po vojne. Fungovala takmer dve desaťročia, no potom sa prestala používať. Od 90-tych rokov minulého storočia ju obnovili, ale už iba pre rekreačné účely. Pôjdeme do dedinky Petrov, kde uvidíme Vínne sklepy Plže, ktoré sú ojedinelým komplexom 76 vínnych pivníc budovaných od 15.st. s bielou vápennou omietkou a modrou podmurovkou.

Skalici si po krátkej pauze na obed pozrieme hlavné dominanty kedysi slobodného kráľovského mesta – ako je napr. Farský kostol sv.Michala, románsku Rotundu sv. Juraja, Dom kultúry – zachovalá secesná budova od architekta  Dušana Jurkoviča. Zaujímavou stavbou je aj Ľadovňa, ktorá sa v minulosti používala na uschovanie potravín. Ľad sa na psích záprahoch zvážal z priľahlých vodných plôch. Komplex mestských ľadovní je vzácnou technickou pamiatkou.


Poslednou zastávkou bude návšteva rodinnej firmy s dlhoročnou tradíciou výroby slávneho trdelníka na pahrebe. Krátka prehliadka ukážky výroby s ochutnávkou nemenej slávneho vína- skalického rubína

Cena výletu 35€ (doprava, sprievodca, poistenie CK) + vstupy

dátum: 23.aug.2022

Ceny vstupov

– Kuželov – veterný mlyn – 2€

– plavba po Baťovom kanáli– 7€

– prehliadka skanzenu Strážnica so sprievodcom – dospelý 6,50€, seniori 3,50€

– exkurzia vo výrobni trdelníka s ochutnávkou vína – cca 6€
 (možnosť zakúpenia trdelníka – 8,50€/500g, 4,50€/250g -treba nahlásiť vopred počet ks)