Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov (GDPR) 1. Vaše osobné údaje spracovávame, pretože toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie záväzkov plynúcich pre CK z uzatvorenej zmluvy – nákupu letenky, ubytovania, stravovania, transferov, poistenia, tiež je nevyhnutné pre účely plnenia právnych povinností CK a taktiež je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov CK (len na účely priameho … Čítať ďalej Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR)