Informácie o poistení
Cestovná kancelária V.V.I.P. Travel

architecture-art-beautiful-415708_upr_mob

POISTENIE KLIENTOV - Komplexné cestovné poistenie (KCP)

Za príplatok k nami organizovanému zájazdu / cestovnej službe odporúčame uzatvoriť komplexné cestovné poistenie (KCP) sprostredkované pre poisťovňu UNIQA (UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu), ktoré pokrýva rôzne riziká – liečebné náklady v zahraničí, zodpovednosť za škodu, úraz, stornovanie zájazdu.

KCP sa dojednáva už pri objednávaní cestovnej služby a musí byť uhradené v plnej výške už pri úhrade zálohy za zájazd.

Balík komplexného cestovného poistenia sprostredkujeme v našej cestovnej kancelárii v dvoch verziách:

EURÓPA
1/ Balík Komfort 2,9 €/osoba/deň – kryje poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazu a STORNO zájazdu so spoluúčasťou 15%, a je limitované vekom pre osoby do 70 rokov.

2/ Balík Extra 4,4 €/osoba/deň – kryje poistné riziká ako pri balíku Komfort, ale Storno zájazdu je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno poistenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradou prvej zálohy za zájazd.

SVET
1/ Balík Komfort 4,4 €/osoba/deň – kryje poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazu a STORNO zájazdu so spoluúčasťou 15%, a je limitované vekom pre osoby do 70 rokov.

2/ Balík Extra 5,7 €/osoba/deň – kryje poistné riziká ako pri balíku Komfort, ale Storno zájazdu je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno poistenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradou prvej zálohy za zájazd.

Poistné balíky KOMFORT ako aj EXTRA v rozsahu krytia liečebných nákladov kryjú aj COVID ochorenie (napr. ak na Covid klient ochorie v zahraničí má kryté náklady do výšky poistného limitu 400 tis. Eur).

Poistné balíky KOMFORT ako aj EXTRA v rozsahu krytia storno zájazdu a nečerpaných služieb kryjú aj COVID ochorenie (napr. ak klient má pred vycestovaním pozitívny PCR test, akceptuje sa to ako dôvod pre storno zájazdu).

V oboch balíkoch cestovného poistenia je krytá aj preventívna karanténa, ktorá zahŕňa:

• ubytovanie a strava v karanténe 100 Eur/osoba/deň, max. 1500 Eur

• spiatočná cesta max. 800 Eur/osoba

• storno z dôvodu nariadenej preventívnej karantény pre balíky s krytím storna